Zásady zpracování osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů pro mě je na prvním místě. Zpracovávám jen nezbytně nutné osobní údaje po nezbytně nutnou dobu. Seznamte se, prosím s tím jaké vaše údaje zpracovávám, proč a jak je chráním. Níže najdete zásady, podle kterých se o vaše kontakty starám a nakládám s nimi, a to nejen v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

KDO JE SPRÁVCE?

Odpovědným člověkem jsem já, Mgr. et Mgr. Pavel Josef Macků, Ph.D., Nedvědice 70, IČO 676 02 517, živnost evidovaná Městským úřadem Tišnov 625 00 Brno
Vůči vašim osobním údajům určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.
Moje webové stránky, kterých se tyto zásady týkají jsou: obchod.macku.cz

JAK MĚ MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Pokud budete mít jakékoli otázky k ochraně svých osobních údajů, neváhejte se na mne obrátit na níže uvedenou e-mailovou adresu. Rád vám na vaše otázky odpovím.
obchod@macku.cz

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁM A PROČ?

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to pro poskytování služeb, zasílání e-produktů, plnění smlouvy, organizace webinářů, školení:

e-mailová adresa

V některých případech také:

jméno a příjmení
telefonní číslo
poštovní adresu
fakturační údaje (název společnosti, IČ, DIČ, čísla bankovních účtů)
případně další údaje v závislosti na poskytnuté službě

Osobní údaje adresné a fakturační nezbytně potřebuji k účelu plnění smlouvy.
E-mailovou adresu potřebuji, abych vám mohl vytvořit a zaslat přístupy do aplikace a webového rozhraní. Pokud se registrujete na vysílání některého z mýchch webinářů, vaši e-mailovou adresu nezbytně potřebuji také k zajištění organizace daného webináře. Dále k rozesílání informací, k jejichž odběru se přihlásíte a k zaslání elektronických produktů.

Vedení účetnictví

Pokud si objednáte některý z mých produktů či služeb, potřebuji vaše osobní údaje (fakturační údaje), abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing – zasílání personalizovaných newsletterů (oprávněný zájem / souhlas)
Vaše osobní údaje (e-mail, případně i jméno), na co klikáte v e-mailech a kdy je nejčastěji otevíráte, využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Nechci vám posílat letáky, které vás nezajímají. Proto sleduji, jestli máte o naše e-maily zájem a pomocí toho, na co v e-mailech klikáte se vám snažím přizpůsobit obsah těchto e-mailů.
Pokud jste mým zákazníkem vnímám můj oprávněný zájem posílat vám tyto newslettery na míru maximálně po dobu 5 let od poslední objednávky.
Pokud ode mne získáváte vzdělávání zdarma (e-book, webinář nebo jeho záznam) nebo se registrujete k odběru novinek na blogu, budu vám zasílat moje newslettery na základě vašeho souhlasu, a to po dobu 5 let od jeho udělení.
Vždy se můžete ze zasílání newsletterů odhlásit v každém obdrženém e-mailu.

Fotografie a video záznamy ze seminářů
Na některých našich živých akcích – školeních, seminářích, … pořizuji fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používám v propagačních materiálech, především na webu. Video záznam slouží účastníkům online kurzu ke zhlédnutí. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte mi vědět na mých kontaktních údajích před pořádáním živé akce.
Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedl jinak.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 3. STRANÁM

K vašim osobním údajům mají přístup moji spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.
Data zpracovávám sám pomocí webových aplikací SmartEmailing a FAPI. Provozovatelé těchto aplikací jsou v souladu s pravidly GDPR.
Písemnou dokumentaci s vašimi daty (osobní informace z psychologické poradny, kontakty na objednavatele přednášek apod.) uchovávám v zabezpečených skříních, kam mám přístup pouze já.

Všichni zapojení zpracovatelé jsou povinni vaše osobní údaje chránit stejně jako já a zavázali se mi k tomu svým prohlášením nebo smlouvou.
Je možné, že pro usnadnění a zkvalitnění zpracování se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele. Slibuji vám však, že v takovém případě budu na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

IP, cookies a jiné online identifikátory

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z mých affiliate partnerů. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affilaite a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Koho využívám pro zpracování?
Služby Google Analytics a Facebook Pixel. Provozovatelé těchto aplikací jsou v souladu s pravidly GDPR.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly moje vlastní. Přijal jsme a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

PŘEDÁVÁNÍ DAT MIMO EVROPSKOU UNII

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

VAŠE PRÁVA

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mne prostřednictvím e-mailu: obchod@macku.cz.
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup mne můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč. Toto právo můžete využít zdarma.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
Právo vznést námitku pokud se domníváte, že zpracovávám osobní údaje neoprávněně.
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje z mého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.
V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat e-mailem.
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc rád, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mne, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník nebo pokud jste ode mne získali vzdělávání zdarma, na základě mého oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

V jiných případech (např. registraci pro odběr novinek) vám je posílám jen na základě vašeho souhlasu. Ve všech případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

MLČENLIVOST

Dovoluji si Vás ujistit, že já i moji spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tyto zásady zpracování jsou platné od 1.5.2018.