Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi 1. prodejcem Mgr. et Mgr. Pavel Josef Macků, Ph.D. spolu s 2. prodejcem Mgr. Zdeňkou Macků (oba dále jen “prodávající”) a jejich zákazníky nakupujícími v rámci internetového objednávkového sytému na portálu obchod.macku.cz.

Prodávající
Mgr. et Mgr. Pavel Josef Macků, Ph.D.
Nedvědice 70
592 62 Nedvědice
IČ: 676 02 517
email: obchod@macku.cz
tel.: +420 737 835 256

Provozovatel webu:
Mgr. et. Mgr. Pavel Josef Macků, Ph.D.
Nedvědice 70
592 62 Nedvědice
IČ: 676 02 517
email: obchod@macku.cz
tel.: +420 737 836 256

Kupující:
Kupující při objednání zboží předává prodávajícímu nezbytné kontaktní a fakturační údaje, které jsou potřebné pro vyřízení jeho objednávky.

Ochrana osobních údajů

Registrací na portálu obchod.macku.cz souhlasí zákazník se shromažďováním a používáním základních informací o jeho osobě a nákupech. Provozovatel webu zaručuje zákazníkům ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a zavazuje se neposkytnout osobní údaje v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou situace související s distribucí objednávek (sdělení nutných údajů: jméno, telefon a dodací adresa přepravci). Přeje-li si registrovaná osoba, aby údaje o její osobě byly vymazány ze systému provozovatele webu, informuje o tom provozovatele emailem.

Cena zboží a dopravy

Na internetovém portálu obchod.macku.cz jsou uvedeny vždy aktuální prodejní ceny platné pro objednání po internetu. Všechny ceny (včetně cen za dopravu) jsou uvedeny včetně DPH.

Objednání zboží

Kupující kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu české koruny vůči EURu. V takovém případě prodávající kontaktuje kupujícího a informuje ho o změně ceny. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávka není realizována.

Odstoupení od smlouvy

Podle zákona č. 367/2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal “při použití prostředků komunikace na dálku”.
Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné splnit tyto podmínky:

– zaslat Prodávajícímu email na adresu obchod@macku.cz s informací o odstoupení od smlouvy, datem vydání faktury, číslem faktury a číslem bankovního účtu, na který má být poukázána částka za vrácené zboží.
Na základě tohoto e-mailu vystavím Kupujícímu opravný daňový doklad a zašlu jej e-mailem. Opravný daňový doklad je nutné následně vytisknout, podepsat a odeslat společně s vráceným zbožím.

– zboží je nutné zaslat na adresu Prodávajícího v původním nepoškozeném obalu, musí být nepoškozené, kompletní a s veškerými identifikačními prvky (etikety). Součástí zásilky musí být kopie dokladu o koupi. Veškeré náklady na zaslání zpět Prodejci hradí Kupující.

V případě nedodržení některých z výše uvedených podmínek má Prodávající právo odmítnout vrácené zboží. Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání, které nebylo v době objednávky skladem a jiné zboží, u kterého je použitím spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí. Stejně tak se možnost odstoupení od kupní smlouvy nevztahuje na elektronické produkty, které je možné si po zaplacení stáhnout (e-knihy, texty, mluvené slovo, videa, hudba apod.).

Platební podmínky

Zboží objednané přes internetový objednávkový systém je možné hradit těmito způsoby:

– bezhotovostní platba předem na účet Prodávajícího
– bezhotovostní platba pomocí platební brány ThePay
Po připsání celkové částky na účet prodávajícího bude skladové zboží odesláno. V případě elektronických produktů bude, po připsání finanční částky na účet prodávajícího, daný produkt do několika minut k dispozici ke stažení v zaslaném e-mailu.

– na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od kupujícího přepravce).

Dodací podmínky

Zboží, které je skladem, bude odesláno kupujícímu v den připsání celkové částky na účet prodávajícího (platí pouze při bezhotovostní platbě předem), případně první následující pracovní den. Zboží, které je skladem a bylo objednáno na dobírku, je odesláno do 1 – 2 pracovních dnů.

Pokud není objednané zboží skladem, objednám je u dodavatele a doručím v nejbližším možném termínu. V případě jakýchkoli změn dodací lhůty budu zákazníka informovat emailem nebo telefonicky.

Pokud je skladem část objednávky, kontaktuji zákazníka a dohodnu s ním další postup (možnost částečného odeslání objednávky, dohodnutí doby dodání celé objednávky apod.).
O odeslání zásilky informuje prodávající kupujícího prostřednictvím emailu nebo SMS, ve kterých najde kupující případný odkaz na sledování zásilky.

Zásilky odesílám prostřednictvím České pošty, poštovné je odvozeno od platného ceníku pošty. V případě nezastižení adresáta na udané dodací adrese, bude zásilka uložena na příslušné poště 7 dní. O této skutečnosti adresáta pošta informuje oznámením o uložení zásilky.

Adresát je povinen překontrolovat a převzít zásilku pouze není-li nijak poškozená. Před podepsáním potvrzení o převzetí zásilky doporučuji důkladnou kontrolou zásilky.

Nepřevzetí dobírkové zásilky s objednaným zbožím nelze podle zákona č. 367/2000 Sb. považovat za platné odstoupení od kupní smlouvy.

Záruční podmínky

Na zboží se vztahuje standardní záruční doba 24 měsíců. U zboží krátkodobé spotřeby se záruka nevztahuje na běžné opotřebení a na elektronické produkty. Záruka se dále nevztahuje na stahovanou hudbu.

Reklamační řád

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka pro uplatňování reklamace zboží nakupovaného u Zdeňky Macků (objednávky uskutečněné v rámci objednávkového systému na portálu obchod.macku.cz). Podrobnosti k průběhu reklamace získáte na emailu obchod@macku.cz nebo na telefonním čísle +420 737 836 256 pro hudební nástroje, hudbu, knihy a kurzy nebo na telefonním čísle +420 737 840 297 pro ostatní zboží.

Reklamované zboží zašlete poštou na adresu Prodávajícího (viz výše nebo sekce Kontakty).

K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii daňového dokladu. Přepravní náklady na zaslání reklamovaného zboží prodejci hradí kupující.

Reklamace jsou ze zákona vyřízeny nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. srpna 2015. Prodávající si vyhrazuje právo je změnit bez předchozího upozornění.